In deze post bespreken we het artikel: The effect of chair massage on stress perception of hospital bedside nurses.
Mary Kay Brennan, Rita D. DeBate, Journal of Bodywork and Movement Therapies (2006) 10, 335–342

Conclusie
Een stoelmassagebehandeling van 10 minuten vermindert de stressbeleving van de zusters / broeders meer dan de reguliere koffiepauze en is goed in te passen in een reguliere dienst van een zuster / broeder in een ziekenhuis.

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is om een eventueel verschil vast te stellen in de inzet van een reguliere koffiepauze of een stoelmassagebehandeling van 10 minuten op de stress beleving van zusters / broeders in een ziekenhuis tijdens hun shift.

Methode

82 Zusters (4 mannen en 78 vrouwen) met een gemiddelde leeftijd van ca. 34 jaar en 9 maanden werkend in een klein perifeer ziekenhuis namen deel aan dit onderzoek . 41 Personen ontvingen een stoelmassage van 10 minuten en 41 personen hielden een reguliere koffiepauze van 10 minuten. Gemeten is het effect op de stressbeleving van de deelnemers. Het gemak waarmee een stoelmassagebehandeling kon worden geïntegreerd in hun werk tijdens een shift is in het onderzoek als factor meegenomen.
Voor het onderzoek werd gebruikgemaakt van de “Perceived Stress Scale” (PSS).
De stressbeleving werd gemeten in een experimenteel pre-test / post-test design en geanalyseerd met t-tests for afhankelijke samples.

Resultaten

De stressbeleving bij de deelnemers die een stoelmassage ontvingen was significant (P 0.05) lager en was niet significant veranderd in de controlegroep (reguliere koffiepauze). 86% Van de zusters die aan de studie deelnamen, konden de stoelmassages goed inpassen in hun normale werkdag.

Discussie

Deze studie betreft een eenmalige interventie van stoelmassage bij de genoemde specifieke doelgroep. Nader onderzoek naar de lange termijn effecten van stoelmassage op deze specifieke populatie en andere werknemers in beroepen met een hoge stressbeleving, is wenselijk.