Even voorstellen: mijn naam is Frank Willemse, student Sportmanagement aan de Haagse Hogeschool en doe enige tijd al een poging tot afstuderen bij MassageMeesters. Nu hoor ik je denken ‘Hè, afstuderen bij dat bedrijf, maar wat valt daar te af te studeren? Zij hebben toch alleen die massages op die stoelen?’ Wat fijn dat je dat vraagt, want na mijn onderzoek zijn het niet meer alleen de stoelen. Laat ik maar bij het begin beginnen.

Het probleem
Het is aan te nemen dat elk bedrijf jaarlijks te maken heeft met zieke werknemers. Ze zijn tijdelijk niet actief op de werkvloer en daar hebben zij zo hun redenen voor. Stressklachten, een burn-out, ziekte etc. Het kan van alles zijn wat hen het onmogelijk maakt om te werken. Maar het komt erop neer dat zij er niet zijn, ze zitten tijdelijk in de Ziektewet of zijn zelfs arbeidsongeschikt geraakt. In januari 2013 is een wetswijziging doorgevoerd, in de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, die de kosten voor zieke werknemers meer bij de werkgevers legt. Deze betalen meer premie voor de zorgverzekering en deze stijgt per zieke werknemer.

Uit onderzoek van de Nationale Nederlanden blijkt dat een zieke werknemer dagelijks gemiddeld €250,00 kost. Wanneer wij dit vermenigvuldigen met het gemiddelde 24 dagen ziekteverzuim van 2013, kost het jaarlijks €6000,00 voor 1 zieke werknemer. Om nog een stap verder te gaan, heeft deze nu al dure zieke werknemer ongeveer 300.000 lotgenoten. Wat hier een totale kostenpost van 1,8 miljard euro van maakt. Deze kosten komen sinds januari 2013 meer op het bord van de werkgever.

Daarnaast kost het niet alleen geld, maar heeft dit ook een negatief effect op de werksfeer en werktevredenheid van uw personeel. Immers, in geval van langdurig ziekteverzuim, worden uw overige medewerkers extra belast en wellicht overbelast.

De oplossing
Het is dus van groot belang dat u als werkgever preventieve maatregelen treft en een structurele bijdrage levert aan de vitaliteit van uw werknemers. Bij vitaliteit denken we aan alle maatregelen die een bijdrage leveren aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid en de werkomgeving van uw medewerker, zodat hij/ zij “in balans” is. Als je een bedrijf bent die hier een belangrijke rol in wil spelen, moet je meerdere diensten aan kunnen bieden. Want pas dan kan er meer balans gevonden worden.

De Meesters
Ik ben vooraf aan mijn onderzoek dan ook overtuigd van het feit dat MassageMeesters meer diensten moet aanbieden. En zeker wil het meer klanten gaan voorzien van aanbod. Het mooie aan het bedrijf is dat hun missie is balans brengen voor de vitaliteit van werknemers bij bedrijven. De meesters zijn ervaren mannen die al veel van de arbeidsmarkt hebben gezien. Begrijp me nu niet verkeerd, het zijn geen oude mannen. Het zijn energieke mannen, jong van geest, professioneel en fanatiek in het verspreiden van hun overtuiging. De overtuiging in de importantie van het vitaliseren van werknemers. Het zijn mannen met een missie.

En daarom zit ik hier nu.
Mijn onderzoeksopdracht is om te kijken in hoeverre en op welke manier MassageMeesters kan uitbreiden en zo succesvol door kan groeien om steeds meer werknemers te vitaliseren. Het onderzoek zal aantonen of het bedrijf een uitbreiding aan kan, hoe bedrijven in de regio Leiden aankijken tegen vitaliteit van werknemers, welke diensten voor MassageMeesters interessant kunnen zijn om aan te bieden en hoe de bedrijfstak van vitaliteit bij bedrijven eruit ziet.

Erg interessant als je het mij vraagt. Ik ben persoonlijk erg benieuwd naar wat bedrijven van de vitaliteit voor werknemers vinden. Hier kunnen bedrijven hun steentje bijdragen, namelijk het invullen van mijn enquête. Het zou super zijn als u deze wilt invullen. Hier zult u uiteindelijk alleen maar baat bij hebben. Ik zoek de mensen die het bedrijfsstandpunt weten, beslissen over het afnemen van diensten voor de vitaliteit van het personeel of iemand die hier invloed op heeft. Door het invullen van de enquete door de juiste mensen, hoop ik een representatief beeld te krijgen van de vraag van een bedrijf.

Middels deze blog probeer ik nuttige, leuke en interessante verkregen informatie te delen. Dit hoort bij de missie van MassageMeesters. Want vitaliteit van werknemers hoort, moet en zal bij bedrijven belangrijk worden.