Over MassageMeesters

MassageMeesters is een organisatie voor het leveren van stoelmassages bij bedrijven. Het team is een initiatief van MSP Opleidingen, sinds 1984 hét opleidingsinstituut voor massage- en massagegerelateerde opleidingen. De stoelmasseurs die bij MSP Opleidingen in samenwerking met Smash Massage zijn opgeleid, kunnen zich aansluiten bij MassageMeesters.

De stoelmasseurs worden door de docenten van MSP Opleidingen voortdurend begeleid in hun verdere ontwikkeling. Hiervoor organiseert MassageMeesters in nauwe samenwerking met MSP Opleidingen diverse na- en bijscholingsbijeenkomsten, terugkombijeenkomsten en Intercollegiaal overleg.

Voor de opdrachtgevers van MassageMeesters betekent dit een waarborg voor continue hoogwaardige kwaliteit van de door de stoelmasseurs geleverde diensten.